RECURSOS TIC PARA NEE - 1. PROXECTO APRENDER


      PROXECTO                   APRENDER 

Dirixido a alumnado con dificultades na aprendizaxe. Pretende dar resposta según as necesidades que presenta o noso alumnado e en función do nivel de competencia curricular que posúan e do grao de autonomía que podan presentar.


FONTE:Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y CCAA. Plan de acción Info XXI

No hay comentarios:

Publicar un comentario