10 APPS PARA ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAXE


         10 APPS PARA DEA                    
Modmath.- Para que os nenos con disgrafía podan resolver problemas matemáticos sen utilizar lápiz nin papel.

Voice Dream Reader.- Pensada para os nenos (e adultos) con problemas de lectura como a dislexia, déficit de atención ou hiperactividade, así como problemas de visión. Lé con voz sintetizada os textos que aparecen na pantalla: desde PDFs a documentos de Word, libros electrónicos, artígos ou páxinas web. 


Tembo, o pequeno elefante.- Un libro interactivo para iPhone e iPad dirixido a nenos maiores de 3 anos. Esta aplicación facilita a aprendizaxe da lectura dos máis pequenos e respecta os parámetros de inclusión educativa, o que permite adaptar a lectura do conto ás capacidades de cada neno, sexan cais sexan as súas necesidades de aprendizaxe. Visual Attention Therapy Lite.- Una app diseñada para mellorar a lectura, o recoñecemento de conceptos, a concentración, a memoria, a atención e, a velocidade! Competencias para atopar letras e símbolos con diferentes niveis de dificultade – é perfecta para terapeutas, pacientes con lesións cerebrais e con dislexia.

Alex aprende a ordenar.- Esta app para iOS e Android, que se diseñou para traballar a atención e a capacidade de concentración dos nenos, resulta de gran axuda para os alumnos con patoloxías de trastorno de atención con ou sen hiperactividade (TDA ou TDAH). Ademáis, impulsa ao estudante a desenvolver a lóxica e a clasificar obxectos nas categorías que lles correspondan, así como a traballar a psicomotricidade fina. Ofrece catro niveis de velocidade para adaptarse á idade do alumno e ao seu nivel de habilidade coas mans.
Alphabetics.- Baseada no método multisensorial para a aprendizaxe dos fonemas, esta app para iOS e Android ofrece xogos que inclúen o ouvido, a vista, características táctis e a pronunciación. Pódese empregar como unha ferramienta de reforzo para mellorar os programas ou como ferramenta especializada para la dislexia. Como funciona? A través dunha serie de exercizos sinxelos, os nenos esccoitan, pronuncian e identifican a letra. Ofrece informes sobre o progreso do alumnado.
FONTE: Educación 3.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario