FAMILIAS E DISCAPACIDADE MOTORA


Para unha mellor atención ao neno/a con discapacidade motora debemos ter en conta algúns aspectos obvios pero que, a veces, nos esquecemos:

* Tratarlos igual que a aos outros fillos/as.
* Ensinarlle a facer as súas propias cousas, deben conseguir o maior nivel de autonomía posible.
* Facilitarlle as relacións sociais, do que pode depender a súa futura integración na sociedade.
* Evitar a sobreprotección.
* Deixar ao seu alcance as cousas que poida necesitar para que el/ela sexa capaz por si mesmo de atender as súas necesidades. Con iso aumentariamos a súa autonomía persoal.
* Colaborar cos equipos docentes na elaboración de materiais adaptados ao escolar.
* Colaborar cos distintos profesionais que interveñen co alumno/a.
* Debemos superar as posibles condutas de rexeitamento.
* É importante estimular e potenciar as súas capacidades.
* É primordial estimular e fomentar as súas capacidades.
* O nivel de esixencia que teñamos con el/ela debe estar acorde ás súas posibilidades e idade.
* É moi importante que toda a familia implíquese na consecución dos logros e éxitos do neno/a.

No hay comentarios:

Publicar un comentario