GUÍA PARA A AUTODEFENSA DOS DEREITOS DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2016

Empoderarse, capacitarse, son palabras que teñen un obxectivo común: aprender a defender os dereitos desde o convencemento de que todas as persoas temos os mesmos e que a discapacidade, nunca pode xustificar ou supoñer unha forma de discriminación ou de exclusión.
Para empoderarte, necesitas, entre outras cousas, coñecer os teus dereitos, saber que
normas protéxenche, e en especial, coñecer a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade.


Nesta Guía atoparás pautas para empoderarte, para coñecer os teus dereitos e para exercer a autodefensa, de forma que sexas TI, quen tomando parte activa, reacciones dunha forma construtiva cando entendas que che están vulnerando os teus dereitos, que che están discriminando. Reaccionar significa defender, defender os teus dereitos para que ninguén chos poida quitar.
1. INTRODUCIÓN 

2. A CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE Os DEREITOS DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
2.1 Introdución 2.2 Premisa básica: Tes os mesmos dereitos  2.3 Igualdade e non discriminación 2.4 Como ler a Convención?  2.5 Como esixila? 

3. EMPODÉRATE 
3.1 Introdución  3.2 Están a discriminarme?? 3.3 Coñecer  3.4 Que é a autodefensa? 

4. COMO ACTÚO SE ME DISCRIMINAN? 
4.1 Identifica cal é a barreira que che impide o igual exercicio de dereitos  4.2 Identifica que normas concretas protéxenche  4.3 Solicita  4.4 Feixe un seguimento  4.5 Busca apoios, crea opinión, faiche escoitar 

5. TIPOS DE RECURSOS  5.1 Recursos administrativos xerais (A OADIS.  Defensor do Poboo Infraccións e sancións en materia de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade) 5.2 Recursos administrativos específicos (Inspección de Traballo e Seguridade Social.  Inspección Educativa.  Servizo de reclamacións da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de pensións) 5.3 Recursos xudiciais (Beneficio de Xustiza Gratuíta Garantías especiais nos casos de discriminación)  5.4 Outros recursos.
FONTE: CERMI

No hay comentarios:

Publicar un comentario