PROBAS PARA A AVALIACIÓN DA COMUNICACIÓN E A LINGUAXE

PROBA DE ARTICULACIÓN

PROBA DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA – 3 ANOS

PROBA DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA – 4 ANOS

PROBA DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA – 5 ANOS

   

MEMORIA SECUENCIAL AUDITIVA

 

DISCRIMINACIÓN FONÉMICA

PROBA DE FALA DIRIXIDA

Captura de pantalla 2014-03-25 a la(s) 20.53.09Descripcion:
Proba sinxela e completa para avaliar a articulación, neste caso dirixida. Mª Carmen Pérez, autora do blog "aula PT" de onde extraín este material, intentou que este mismo material poda ser utilizado para o entrenamento (estimulación ou reeducación), para o que seleccionou os pictogramas que normalmente utiliza e que ademáis, están baseados no vocabulario básico.
Inclúe grupos consonánticos e palabras multisilábicas.
Contén:
– Láminas con pictogramas, correspondentes a palabras co fonema en distinta posición e combinados con cada unha das vocais..
– Láminas coas palabras correspondentes para cada un dos lotos (puede imprimirse ou anexarse no reverso)
– Fichas de rexistro.

TEST DE DANIEL LING

Captura de pantalla 2014-03-25 a la(s) 20.58.13

Láminas con sonidos iniciais ou onomatopeias que conteñen os seguintes fonemas: /m/, /a/,/u/,/i/, /s/,/ sh/ que abarcan desde as frecuencias agudas ás graves. Son 2 láminas por cada fonema rexistrándose os resultados no protocolo adxunto.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SINTÁCTICA PARA AFÁSICOS MODIFICADO (PPSAM)

Captura de pantalla 2014-03-25 a la(s) 21.03.42
Descripcion:
O Programa de Producción Sintáctica para a Afasia Modificado (PPSAM), está dirixido a mellorar a capacidade dos suxetos con afasia non-fluida e que amosa agramatismo cando realizan declaracións, fan peticións, preguntan ou conversan.
Este material contén tres elementos para utilizarse; manual de instruccións, libro con imaxes (ARASAAC) e protocolo de rexistro. Para o seu correcto uso é necesario traballar cos tres elementos á vez.
Este programa esta baseado no PPSA orixinal de Helm-Estabrooks e Nicholas, 2000.

PROBAS DE AVALIACIÓN/ENTRENAMENTO DA LINGUAJE ORAL: SEMÁNTICA

Captura de pantalla 2014-03-25 a la(s) 21.10.36Captura de pantalla 2014-03-25 a la(s) 21.11.09Captura de pantalla 2014-03-25 a la(s) 21.11.25
Captura de pantalla 2014-03-25 a la(s) 21.11.45Descripción:
Probas sinxelas para avaliar este componente da linguaxe. Preténdese, que este mesmo material poda ser utilizado para o entrenamento (estimulación ou reeducación).
Mª Carmen Pérez, autora do blog "aula PT", selecciona os pictogramas que normalmente utiliza e que ademáis, están baseados no vocabulario básico. Ao utilizar o mesmo material, para avaliar e exercitar, é máis doado levar un seguimento da evolución do alumnado, en cada un dos aspectos que se necesite traballar.
En cada aspecto proposto, inclúense láminas/lotos con pictogramas e fichas para rexistro e seguimento. Varias opcións para a realización das actividades, facendo uso dos pictogramas incluídos no anexo.

Contido:
– SEMÁNTICA 1: Vocabulario/campos semánticos.
– SEMÁNTICA 2: Cores. Conceptos básicos.
– SEMÁNTICA 3: Relacións (complementariedade, causa-efecto, semellanzas e diferenzas, opostos, perteneza a campos semánticos, análise, síntese, definición, descripción)
– SEMÁNTICA 4: Comprensión e execución de órdes. Narración oral, con e sen apoio visual. Identificación e comprensión de absurdos. Cerre gramátical.
  

PROBA DE AVALIACIÓN MOFOSINTÁCTICA

Captura de pantalla 2014-03-25 a la(s) 21.09.44
Para avaliar a morfosintaxe de nenos/as comprendidos entre 0-6 anos (EI). Non é unha proba obxectiva estandarizada, pois non se realizaron estudos estadísticos que demostren a súa fiabilidade e validez nunha mostra representativa da poboación escolar nesta idade. Sen embargo, sí foi pasada aleatoriamente a un número significativo de nenos/as comprendidos entre os 3 e os 6 anos, para comprobar que a prueba realmente valora aqueles aspectos morfosintácticos que propoñíamonos avaliar.
Este material foi concebido principalmente como unha ferramienta de traballo para os especialistas en Audición e Linguaxe, xa que o análise dos resultados proporciónanos unha visión moi clara do nivel morfosintáctico da linguaxe do alumnado. Ao mesmo tempo, tamén pode servir para orientar os aspectos que hai que ir traballando no aula a fin de axudar á intervención.
PROBA DE ARTICULACIÓN DOS SONS DA FALA
Captura de pantalla 2014-03-25 a la(s) 21.18.18
Descripcion:
Este material pretende ser de utilidade á hora de valorar a articulación del fala. Trátase dunha presentación de diapositivas, na que amósanse diferentes imaxes co fin de evocar produccións orais espontáneas e rexistrar posibles erros articulatorios.

OPOSICIÓNS FONOLÓXICAS : R-L , R-D , R-N , D-N , D-L , L-N

Captura de pantalla 2014-03-25 a la(s) 21.23.41
Descripción:
Completo caderno que recolle fichas para traballar as oposicións fonolóxicas: r-l , r-d  , r-n , d-n , d-l , l-n. Inclúe folla de rexistro correspondiente a cada un dos items do material.                                                                 FONTEShttp://www.cpraviles.com/materiales/LEA/html/ev.html
http://arasaac.org
 FONTE: Aula PT

No hay comentarios:

Publicar un comentario