SELECCIÓN DALGHÚNS ENLACES INTERESANTES. RECURSOS.

  • Aumentativa 2.0 é un espazo interactivo, dinámico e en constante crecemento e evolución, que constitúe unha valiosa fonte de recursos materiais e didácticos para a implementación de programas para a Comunicación Aumentativa. Na actualidade, a web conta con máis de 9.000 pictogramas, 34.000 palabras ou grupos de palabras, 10.000 fotografías, un total de 48 aplicacións multimedia e un potente sistema automático de xeración de actividades e aplicacións. 

Sitios web en español relacionados con las discapacidades

Video sobre un comunicador pictográfico electrónico de diseño libre.
Video que describe un rato para pé de baixo custo.
Video explicativo sobre lectores de pantalla.
NEEDirectorio. Recursos para atención á diversidade.
Blog sobre tecnoloxía e discapacidade, de Javier Soto.
Proxecto FRESSA. Sen dudas, unha das mellores coleccións de recursos gratuitos para as NEE, creados por Jordi Lagares.
Proyecto CAR (Comunicación Aumentativa na Rede). Espacio de recursos para a comunicación aumentativa.
Portal Aragonés da Comunicación Aumentativa e Alternativa.
Blog de Antonio Guerra e Rafael García sobre tecnoloxía e discapacidad motórica.
Blog sobre educación e T.I.C., de Domingo Méndez.
Blog sobre accesos ao ordenador para persoas con movilidade reducida, de Lorenzo Carmona.
CEAPAT, Centro Estatal de Autonomía Persoal e Axudas Técnicas, de España.
Catálogo de ayudas técnicas del CEAPAT.
Ticne. Catálogo de recursos con información e productos para alumnos con Necesidades Específicas de apoio educativo.
Albor/Acceso libre de barreiras ao ordenador. TIC e Necesidades Educativas Especiales.
Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra. Recursos educativos, información e enlaces.
CENTAC. Centro español adicado a promover o desenvolvementoo das tecnoloxías de accesibilidade.
SID@R (Seminario de Iniciativas sobre Discapacidade e Accesibilidade na Rede). Grupo adicado a tratar sobre accesibilidade na Web.
Centro de Desenvolvemento de Tecnoloxías de Inclusión da Pontificia Universidad Católica de Chile
Blog sobre Accesibilidade e tecnoloxías para a discapacidad e a educación especial.
Portal da Discapacidade en Uruguay. Unha iniciativa da Fundación Instituto Psicopedagógico Uruguayo.
Sitio mexicano con información e enlaces a páxinas con software.
Libro Ordenador e discapacidade, de Rafael Sánchez Montoya.
El Cisne. Periódico mensual sobre discapacidade.
El Rincón del Clic. Sitio oficial del coñecido programa CLIC, co software e actividades para descargar.
Diversidade e necesidades educativas especiais.
Páxina persoal de Jordi Lagares con software gratuito para descargar.
Páxina persoal de Joaquim Fonoll (Materiais educativos) con software gratuito para descargar.
Web do Escritorio de Educación Especial do Plan Conectar Igualdad.
CAPACITECH. Blog do Instituto Tomás Devoto, de Argentina, sobre Tecnoloxía e discapacidade.
ATeDis (Apoio Tecnolóxico para a Discapacidade). Web arxentina do Programa Nacional para a Sociedade da Información.
Rede Inclusiva. Espazo para a educación especial do Goberno da Cidade de Buenos Aires.
Blog da Rede Inclusiva - Sobre Educación Especial e TICs.
Integrando. Portal interactivo sobre integración.
Organización Nacional de Cegos Españois.
Fundación da Organización Nacional de Cegos Españois.
CIDAT. Centro de investigación, desenvolvemento e aplicación tiflotécnica da fundación ONCE de España. Inclúe un catálogo de productos tiflotécnicos.
Discapnet. Directorio sobre a Discapacidade mantido pola Fundación ONCE de España.
SID. Servicio de Información sobre discapacidade do IMSERSO e Instituto INICO da Universidad de Salamanca.
Unidade de Investigación ACCESO da Universidade de Valencia. Educación, investigación e desenvolvemento sobre tecnoloxía, educación e discapacidade.
Blog sobre videoxogos accesibles, de Javier Mairena.
FX Assistive software. Descarga de programas gratuitos para persoas con discapacidade.
TecnoAccesible. Portal de información sobre tecnoloxías de apoio, accesibilidade dos productos tecnolóxicos de consumo e ferramientas informáticas de accesibilidade Web.
Portal adicado á asistencia tecnolóxica e todo tipo de información relacionada ás persoas cegas ou con baixa visión de fala hispana.
Web de Red Confluir. "Sitio accesible para todos. Navegando co Potencial de Todos"
Fundación sen fins de lucro, de Venezuela, adicada a mellorar a calidade de vida do neno con necesidades especiales e o seu núcleo familiar.
Un Mundo Accesible. Proxecto surxido en Venezuela, de desenvolvemento de tecnoloxía libre para dignificar a vida das persoas con algún tipo de discapacidade.
Wiki sobre software libre e a súa relación coas necesidades especiais.
GNOME Accessibility Project, para Linux.
KDE Accessibility Project, para Linux.
Proyecto Orca (lector e magnificador), para Linux.
Distribución de Linux Lazarux, para persoas con discapacidades visuais.
Proxecto de sistemas de acceso á computadora baseado en cámara web, para Linux.
Grupo de traballo relacionado coa discapacidade visual, para Linux.
Maccesible. Información sobre accesibilidade dos ordenadores Mac.
r al principio de la página

Sitios web en español de empresas relacionadas coas discapacidades

CARE. Centro de Asistencia e Rehabilitación Especial (C.A.R.E.)
Nu-tec. Axudas tecnolóxicas para persoas con necesidades especiais.
Productos de hardware e software para nenos e adultos.
Adaptacións, CAA, ferramentas didácticas e software.
Ferramientas para persooas con necesidades especiales.
EBANO. Ferramientas tecnolóxicas para persoas con discapacidade.
Axudas técnicas electrónicas destinadas a mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade.
Dispositivos para facilitar a comunicación e o uso de ordenadores, xoguetes e electrodomésticos, ás personas con dificultades de movilidade e/ou expresión.
DEsenvolvementos TECnolóxicos PAmpeanos. Pulsadores, comunicación alternativa e outros.
A.E.D.I.N. Asociación adicada á educación e rehabilitación do neno e xove neurolóxico.
CAMAC. Centro abocado á investigación e desenvolvemento de programas especiais.
BJ Adaptacións. Solucións en xoguetes adaptados, comunicación alternativa á fala, acceso ao ordenador e autonomía personal.
Coñecida tamén como Fundosa Accesibilidad, é unha empresa encadrada no grupo de empresas da Fundación ONCE. Centro de referencia en ortopedia e accesibilidade ao medio físico e ao transporte.
AQUARI-SOFT. Empresa adicada á informática educativa. Programas para logopedia, lecto-escritura, idiomas. Programas que funcionan con switches.
r al principio de la página

Sitios web en inglés de empresas relacionadas coas discapacidades

AbleNet Inc. Programas e adaptacións.
Inclusive Technologies. Programas e adaptacións.
Don Johnston. Programas e adaptacións.
Enabling Devices, a division of Toys for Special Children, Inc. Programas e adaptacións.
RJCooper. Programas e adaptacións.
CAST. Organización sen fins de lucro que traballa coa tecnologxa para todas as persoas, incluíndo aquelas con algunha discapacidade.
Sensory Software International Ltd. Programas e adaptacións.
Mayer-Johnson Inc. Programas e adaptacións.
Widgit. Programas.
Trace Research & Development Center. Información, lineamientos e recursos sobre diseño accesible.
Información sobre accesibilidade e enlaces relacionados cos ordenadores Apple-Macintosh.
Información sobre accesibilidade e enlaces relacionados co sistema operativo Windows e outros programas da empresa Microsoft.
Closing the Gap. Tecnoloxía informática para educación especial e rehabilitación.
SEN TEACHER. Non é unha empresa, senón un gran repositorio de recursos gratuitos para nenos con necesidades especiais ou dificultades de aprendizaxe.

FONTE: Antonio Secco
r al principio de la páginaNo hay comentarios:

Publicar un comentario