ACNEAE. Art. 71 ESQUEMA.

Art. 71 da  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre BOE, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), publicada no Boletín Oficial do Estado o 10 de dicembro de 2013. 

A nova lei non sustitúe senon que modifica o texto da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación cuia redacción modificada pode consultarse  neste enlaceBOE

FONTE: COPOE. Ed. Aljibe. 
FONTE: MECD

No hay comentarios:

Publicar un comentario