ACCESO A UN TECLADO VIRTUAL MEDIANTE PULSADOR OU CONMUTADOR (II)

O acceso indirecto ao teclado pode realizarse:

1.- Acceso ao teclado a través do rato (entrada anterior)
2.- Acceso a un teclado virtual con Pulsadores

Consiste nunha resposta mediante accións simples: presión, sopro, son, etc.


Un pulsador é un interruptor de aceso/apagado que conectado ao ordenador realiza unha función de selección ou activación dunha tecla ou dun botón do rato.

O pulsador ten que estar conectado ao ordenador mediante unha caixa de conexión.

Respecto desta adaptación da conexión física do pulsador, non existe un estándar e depende exclusivamente do programa adaptado o que se vai traballar. As posibilidades son:

 • Caixa de conexión a porto serie.
 • Caixa de conexión a porto paralelo.
 • Utilización do clic de rato.
 • Utilización doutro botón do rato ou dun botón do joystick.
 • Utilización do teclado como pulsador. Pode anular todo o teclado ou só algunha tecla.

Cada vez máis se utiliza a adaptación de conexionado ao clic do rato mediante unha pequena adaptación no mesmo. Tamén existen casas comerciais que venden o dispositivo xa adaptado.

Ademais precísanse programas informáticos adaptados ao pulsador que se encarguen de detectar as pulsacións e transmitir/executar as ordes correspondentes. Deben dispoñer dun sistema de varrido ou poder utilizarse co teclado virtual e o rato virtual para pulsador.

Existen pulsadores de moitos tipos, xeralmente definidos e deseñados para ser utilizados por un movemento específico ou cunha parte do corpo concreta.Non pode ser igual un pulsador para usalo cun movemento sensomuscular (moi fino ou suave) que cun pé.

Hai que ter en conta varios aspectos antes de elixir un pulsador:

 • Precisión: O movemento permítelle activar o pulsador.
 • Forza: (moita, pouca...)
 • Número de pulsadores independentes: (de 1 a 5) cun mesmo movemento ou varios.
 • Asociación de efectos: Comprende un/varios efectos do computador asociados a unhas/varias activacións do pulsador.
 • Activación fronte a un estímulo: Responde activando o pulsador ante un estímulo do ordenador.
 • Pulsación durante un tempo determinado: Mantén a activación, tempo de resposta ante o estímulo e a súa activación.
 • Movementos incontrolados ou tremores.
 • Movementos involuntarios noutras partes do corpo.
 • Recuperación da posición de repouso: Volve á posición inicial despois de activar o pulsador.
 • Sensibilidade: Percibe cando acciona o pulsador.
 • Cansazo.

Ademáis hai que ter en conta:
 • Situar o pulsador na zona accesible para o movemento, facendo uso de mesa, da cadeira de rodas ou do soporte especial como atril.
 • Empregar cinta Velcro ou tapete antiescorregadiza para evitar desprazamentos involuntarios do pulsador.
 • Modificar a velocidade de varrido, cando traballemos cun programa de ordenador adaptado.

Segundo o tempo que tarda en activar o pulsador desde que inicia o movemento:

 • Se o alumno tende a seleccionar a opción posterior á desexada, reducir a velocidade de varrido.
 • Se o alumno tende a seleccionar a opción anterior á desexada, aumentar a velocidade de varrido.
Dependendo do movemento que o alumno/para vai a realizar, o pulsador deberá seleccionarse co tamaño e a resistencia máis aconsellables.

Ademais, pódese protexer o pulsador con material almohadillado para evitar que o alumno poida danarse cos cantos, sobre todo, se se activa coa cabeza.


No hay comentarios:

Publicar un comentario