INTERVENCIÓN DO PROFESORADO DE AL E PT AO LONGO DE EI, E.Primaria e E. Secundaria

O profesorado de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe desenvolven as súas tarefas ao longo de E.I., E. Pr, E. Secundaria

Normativa Profesorado De Apoio. Xunta de Galicia


No hay comentarios:

Publicar un comentario