COMPRENSIÓN LECTORA DE PALABRAS TIPO TEST.

Son fichas ideais para traballar a comprensión lectora de palabras, en etapas de iniciación á lectura. O alumnado terá que colorear o recadro onde pon SI, se atopa o obxecto na imaxe, ou NON se non o atopa.

Este recurso tanto podes descargalo en letra minúscula como en maiúscula. Podes facer a túa propia plantilla.

En letra minúscula

En letra maiúscula


Comprensión lectora de palabras 

Comprensión lectora de palabras, con maiúscula.


Jacke y los piratas

Jacke y los piratas, con maiúsculaFONTE: aulaPT

No hay comentarios:

Publicar un comentario