DISCAPACIDADE MOTORA NO AULA. Diccionario. (II)


CLASIFICACIÓN
DEFICIENCIAS MOTORAS
NECESIDADES
ligadas ás seguintes VARIABLES:
ADAPTACIÓNS de ACCESO
RECURSOS PERSONAIS
ORIXE ESPINAL

- Espina Bífida
-Traumatismos Medulares.
- Movilidade

- Control de esfínteres.

- Perda de sensibilidade

ESPAZOS :
- Eliminación de barreiras arquitectónicas.

- Disposición mobiliario do aula.

- Adaptación baños

MATERIAIS:
- Situación cadeira-mesa.

ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA:
- Aseo. 
- Comida. 
- Desplazamentos.
- Coidador/a.

- Fisioterapeuta.

 - Profesores de apoio (PT/AL).
 - D.U.E. (enfermeira/o)
ORIXE MUSCULAR


Distrofias

-Movilidade    

- Manipula-
ción limitada
(Amplitude e forza)
ESPAZOS
- Eliminación de barreras arquitectónicas.
- Disposición mobiliario do aula.
- Adaptación baños.

MATERIAIS:
-   Situación cadeira-mesa.
-   Adaptación material escolar.
-   Uso axudas técnicas

ACTIVIDADES VIDA DIARIA:
-Aseo. 
-Comida. 
-Desplazamiento
    
- Coidador/a.

-Fisioterapeuta.

-Profesor de AL.

     -Profesor de apoio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario