ORDENADOR E DISCAPACIDADE

RAFAEL SÁNCHEZ MONTOYA. Universidad de Cádiz

ORDENADOR Y DISCAPACIDAD

Desenvolveremos os seguintes capítulos: 
Capítulo 3 titulado COMUNICACIÓN AUMENTATIVA E/OU ALTERNATIVA
Capítulo 6 titulado DEFICIENCIA MOTÓRICA


Capítulo 7 titulado DIFICULTADES EN LOS APRENDIZAJES


ÍNDICE COMPLETO
0. Índice e introducción
1. Abramos ventanas
2. Diálogo con el ordenador
3. Comunicación Aumentativa y/o Alternativa
4. Logopedia y deficiencia auditiva.
5. Deficiencia visual y ceguera.
6. Deficiencia motórica.
7. Dificultades de aprendizaje.

EDITORIAL CEPE                                                                   FONTE: Rafael Sánchez Montoya. UC.

No hay comentarios:

Publicar un comentario