ORIENTACIÓNS NO COIDADO DO ALUMNADO CON D.M. NA CONTORNA DO CENTRO EDUCATIVO

O COIDADO DO ALUMNADO CON NECESIDADES
DERIVADAS DE DISCAPACIDADE MOTORA
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIAORIENTACIÓNS NO COIDADO DO ALUMNADO CON DISCAPACIDADE MOTORA (DM) NA CONTORNA DO CENTRO DE ENSINANZA.
Marco Legal. O alumnado con necesidades derivadas de DM. Necesidades ligadas á execución e ausencia de movementos, desenvolvemento do seu propio corpo, autonomía persoal e desenvolvemento social e ligadas ao aprendizaxe e aos medios de acceso ao currículo. Respostas educativas. Axudas técnicas e adaptacións de acceso ao currículo. Traballo cooperativo: colaboración e coordinación. A inclusión e os sistemas de apoio. Os apoios complementarios, do persoal educador/a e coidador auxiliar.

Ponencia día 29 de marzo. 

2017 Orientacións alumnado con DM na contorna escolar -Coidadores-auxiliares e educadores-
CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA
 PARA  PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA – 2017
Resolución do ... de febreiro de 2017 pola que se convocan varios cursos de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do .... de ................)

No hay comentarios:

Publicar un comentario