SISTEMAS AUMENTATIVOS, ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN. SAAC.


  • Sistemas alternativos de comunicación para personas con discapacidad. 
Autores: BAUMGART, DIANE; JOHNSON, JEANNE; HELMSTETTER, EDWIN
Editorial: Alianza Psicología

Descripción actualizada e práctica de cómo avaliar, diseñar e poñer en práctica sistemas de comunicación con nenos, xóvenes e adultos con discapacidades moderadas e graves.
Os sistemas alternativos de comunicación comenzaron a empregarse fai algunhas décadas coa finalidade de axudar ao desenvolvemento comunicativo de persoas con discapacidade. Inicialmente, e ata fai non moitos anos, estimábanse necesarios uns requisitos previos, un certo nivel de desenvolvemento cognitivo, para que unha persoa pudera beneficiase dos sistemas alternativos de comunicación. 
Sen embargo, tal como pon de manifesto este libro, é posible instruir con éxito neste tipo de sistemas a un número moito maior de persoas con discapacidade.

No hay comentarios:

Publicar un comentario