ACCESIBILIDADE UNIVERSAL E INCLUSIÓN

Según o artigo 2.k do Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de noviembre, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión socialAbre nueva ventana, a Accesibilidade Universal é a condición que deben cumplir os entornos, procesos, bens, produtos e servizos, así como os obxectos, instrumentos, ferramentas e dispositivos, para ser comprensibles, utilizables e practicables por todas as persoas en condicións de seguridade e comodidade e da forma máis autónoma e natural posible. Presupón a estratexia de «diseño universal ou diseño para todas as persoas», e  enténdese sen perxuicio dos axustes razonables que deban adoptarse.

No hay comentarios:

Publicar un comentario