CERTIFICADO DE MINUSVALÍA

O certificado de minusvalía é o documento que recoñece o grao de discapacidade dunha persoa. 
Cando éste é superior ao 33%, pódese acceder a unha serie de beneficios, como subvencións específicas para persoas discapacitadas, exención de impostos na adquisición dun vehículo e axudas para a compra dunha vivenda. Estas ventaxas dependen do grao de minusvalía que se acredite. En total, hai cinco categorías. No hay comentarios:

Publicar un comentario