LISTADO DE PRAIAS GALEGAS CON SERVIZO DE CADEIRAS ANFIBIAS. OCIO.

FONTE: ASPAYM Galicia


Que son as praias accesibles?

Como definición xeral as praias accesibles serían aquelas que posúen os elementos necesarios para que calquera persoa, independentemente de se ten algún tipo de discapacidade física, visual ou auditiva ou problemas de mobilidade, poida gozar dunha estancia confortable e cómoda e dun baño seguro coa maior liberdade e autonomía posible.

Neste sentido, máis que de praias accesibles, ás veces, do que temos que falar é de praias con puntos accesibles, xa que é moi difícil que unha praia sexa accesible no sentido total da palabra. É dicir, hai praias accesibles totalmente para persoas con mobilidade reducida pero non para persoas cun grao de discapacidade física maior.

Que elementos ou puntos de accesibilidade deben ter as praias accesibles? 

Polo xeral, deben ter estes elementos, ou algúns deles:


 • Aparcadoiros reservados para discapacitados
 • Ramplas de acceso conectadas ás pasarelas
 • Pasarelas que chegan practicamente á beira, WC, vestiarios, duchas e lavapés adaptados
 • Antucas con zona para persoas con discapacidade
 • Cadeiras e muletas anfibias
 • Posibilidade de practicar deportes adaptados
 • Máquina NOVAF (un tipo de vehículo adaptado)
 • Persoal de apoio ao baño
 • Dispositivos visuais e sonoros para persoas con discapacidades sensoriais
 • Aboias e redes (son especialmente útiles para persoas con discapacidade visual xa que lles permite orientarse e non saír da zona de baño).

Praias accesibles en España

O portal Discapnet dispón dunha das guías máis completas sobre praias accesibles no noso país.  Nesta guía, que se actualiza periodicamente, hai máis de 600 puntos e praias en toda España onde as persoas con discapacidade poden contar con diferentes servizos e recursos de accesibilidade para gozar do seu baño.


Playas accesibles en Galicia

 • Playa Barbeira (Baiona, Pontevedra)
 • Playa O Muíño (A Guarda, Pontevedra)
 • Playa Carraqueiros (Boiro, La Coruña)


Ademais, se estás a buscar praias accesibles debes ter en conta que teñan a Bandeira Azul, un distintivo que a Fundación Europea de Educación Ambiental concede anualmente a praias e portos cunha serie de condicións ambientais e nas súas instalacións.

Para que unha praia teña bandeira azul ten que cumprir  criterios como calidade nas augas,  seguridade, prestación de servizos xerais e ordenación do medio ambiente. Xeralmente as praias con bandeira azul garanten unhas instalacións en moi bo estado, pero iso non quere dicir que sexan praias accesibles xa que os seus puntos de accesibilidade poden non adaptarse ás túas necesidades.

Desde PREDIF, a Plataforma Representativa Estatal de Persoas con Discapacidade Física, fan algunhas recomendacións respecto das praias accesibles e as características que deben cumprir .

FONTE: Sunrise Medical

No hay comentarios:

Publicar un comentario