GUÍA DE PRODUTOS DE APOIO ASOCIADOS ÁS TIC

 A Junta de Andalucía publicou "Catálogo de produtos de apoio asociados ás TIC" co propósito de dar a coñecer o uso e vantaxes de recursos TIC para favorecer a integración social, laboral e educativa das persoas con discapacidade e/ou con limitacións que poidan minimizarse mediante a axuda destes recursos (por exemplo: casos de mobilidade reducida). Realiza unha ampla clasificación de ferramentas tecnolóxicas de apoio segundo a discapacidade. Por exemplo, a continuación expoñemos, polo seu interés, a seguinte parte do ÍNDICE
DISCAPACIDAD COGNITIvA y/O APRENDIZAJE .................................................67
A) Acceso al ordenador..............................................................................68 • Teclados especiales
• Pulsadores
• Adaptadores para pulsadores 

B) Acceso al teléfono (Ver Discapacidad auditiva/ Acceso al teléfono/ Teléfonos especiales) ............57
  • Teléfonos
 DISCAPACIDAD MOTORA .......................................................................... 85 
A) Acceso a aparatos en general: Acceso al ordenador/ Pulsadores hasta Discapacidad cognitiva y/o aprendizaje / Acceso al ordenador/ Adaptadores para pulsadores).............................................................................................70
• Pulsadores
• Adaptadores para pulsadores 

B) Colocación de aparatos dentro del alcance...........................................86 
• Brazos posicionadores 
• Sistemas de fijación 

C) Acceso al ordenador.......................................................................99  
• Ayudas para el teclado
• Ayudas para el ratón 
• Monitores 
• Notebooks 

D) Acceso al entorno........................................................................130
• Sistemas de control (mandos) 
• Dispositivos de ayuda 

 PROBLEMAS DEL HABLA y COMUNICACIÓN ............................................... 137 
A) Sistemas de comunicación aumentativa............................................138
• Comunicadores 
• Software de comunicación 

No hay comentarios:

Publicar un comentario