OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO ANUNCIADA NA MESA SECTORIAL. 02/03/2017

INGRESO CORPO DE MESTRES
Código/especialidade
Reserva discapacitadas
Libre
Total
031 Educación Infantil
4
46
50
032 Lingua Estranxeira: Inglés
3
42
45
033 Lingua Estranxeira: Francés
1
19
20
034 Educación Física
2
33
35
035 Música
2
33
35
036 Pedagoxía Terapéutica
6
74
80
037 Audición e Linguaxe
5
65
70
038 Educación Primaria
5
60
65
TOTAL
28
372
400Ingreso Corpo de Ensino Secundario
Código
Especialidade
Reserva discapacitadas
Libre
Total
004
Lingua Castelá e Literatura
4
46
50
005
Xeografía e Historia
4
46
50
006
Matemáticas
6
74
80
007
Física e Química
4
46
50
008
Bioloxía e Xeoloxía
2
28
30
011
Inglés
3
47
50
017
Educación Física
1
19
20
053
Lingua Galega e Literatura
3
47
50
102
Análise e Química Industrial
1
14
15
103
Asesoría e Imaxe Persoal
1
11
12
106
Hostalería e Turismo
1
14
15
112
Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica
1
9
10
TOTAL
31
401
432


FONTE: CIG

No hay comentarios:

Publicar un comentario