MIOPATÍAS. ALGUNHAS CARACTERÍSTICAS

As miopatías son un subgrupo da familia das enfermidades neuromusculares, tradúcense nunha dexeneración do tecido muscular. Forman un conxunto de enfermidades que se deben a múltiples causas, cursan de diferente maneira e trátanse de forma distinta.


-MIOPATIA 
Alteración do ton muscular. Pode ser por hipotonía, hipertonía. Hai problemas na química interna e fibras.

- SÍNTOMAS E SIGNOS PRINCIPAIS 
                  - Debilidade. Fatigabilidad proporcional á debilidade.                  
                  - Mal desenvolvemento motor
                  - Trastornos posturais
                  - Atrofia muscular, pseudohipertrofia
                  - Hipotonía, miotonía e pseudomiotonía
                  - Retracciones musculares.


No hay comentarios:

Publicar un comentario