A ATENCIÓN AO ALUMNADO CON DISLEXIA NO CONTEXTO DAS NEAE

A atención ao alumnado con dislexia no contexto das NEAE. 177 Páx. CNIIE 


1.Introdución........................................................................................... 9
2. Deseño do estudo................................................................................. 11
3. Marco teórico da dislexia........................................................................ 23
3.1 A dislexia. Conceptualización xeral.......................................................... 23
 3.1.1 A dislexia é un trastorno específico......................................,................. 26
 3.1.2 A dislexia é de orixe neurobiológico....................................................... 27
 3.1.3 A dislexia é un trastorno da aprendizaxe da lectoescritura ligado á linguaxe.......27
 3.1.4 A dislexia afecta á execución lectora...................................................... 27
 3.1.5 Características e tipos de dislexia.......................................................... 28
 3.1.6 Prevalencia..................................................................................... 29
3.2 Modelos de lectura.............................,,................................................ 29
 3.2.1 Modelos evolutivos............................................................................ 30
 3.2.2 Modelos de lectura experta.................................................................. 31
3.3 Alteracións neurobiológicas e cognitivas na dislexia....................................... 32
 3.3.1 Alteracións neurobiológicas na dislexia.................................................... 32
 3.3.2 Alteracións cognitivas na dislexia........................................................... 34
3.4 Manifestacións da dislexia no comportamento.............................................. 35
 3.4.1 Dificultades previas á lectura............................................................... 35
 3.4.2 Dificultades lectoras.......................................................................... 36
 3.4.3 Factores socio-emocionais e atencionales asociados á dislexia........................ 37
3.5 Diagnóstico e intervención na dislexia........................................................ 38
 3.5.1 Factores de risco.............................................................................. 39
 3.5.2 Probas estandarizadas para avaliar a dislexia............................................ 39
 3.5.3 Avaliación de procesos....................................................................... 40
 3.5.4 Intervención ................................................................................... 40
 3.5.5 Modelo de resposta á Intervención (RtI) .................................................. 41
4. Panorama actual da atención ás dificultades específicas de aprendizaxe e á dislexia nol sistema educativo español ................................................................... 45No hay comentarios:

Publicar un comentario