ADAPTACIÓNS XERAIS PARA O USO DO ORDENADOR

Adaptacións xerais do computador


Imos detallar como adaptar o ordenador para o alumnado con dificultades MOTORAS.

É preciso ter en conta previamente unhas consideracións importantes de ámbito xeral da postura do alumno fronte ao ordenador que é preciso garantir para un uso adecuado do mesmo, atendendo á súa patoloxía específica.

É importante considerar que estamos ante unha tarefa, e por iso, o alumnado debe concentrarse ao máximo nela sendo necesario, que esa tarefa facilítese o máis posible dotando ao mobiliario das suxeicións ou controis que o seu corpo non adquiriu.

Por exemplo, se o control da cabeza non é absoluto e o alumnado mantena erguida con dificultade, é moi difícil que ademais poida accionar algún dispositivo que require toda unha secuencia de movementos complexos; se colocamos un repousacabezas adecuado, facilitaráselle moito esta tarefa complexa.

É recomendable contar co asesoramento dun profesional (Fisioterapeuta) especializado para valorar problemas que aparecen con frecuencia, como a espasticidade (aumento do ton muscular), os movementos involuntarios (distonía, atetosis) e a persistencia de reflexos posturales primitivos.

Estes son observados frecuentemente en persoas con parálise cerebral e pacientes que sufriron un traumatismo cerebral, aínda que poden darse en alumnos e alumnas con outras patoloxías.

É necesario que o profesional determine a postura adecuada e as adaptacións necesarias para contrarrestar estes factores.

Existe unha postura básica de traballo para calquera usuario de ordenador (con ou sen discapacidades): antebrazos apoiados sobre a mesa en actitude repousada (sen elevar os ombreiros), costas ergueitas e o monitor situado á altura dos ollos.
Para unha persoa con discapacidade física manter esta postura case sempre é difícil; por iso, o mobiliario debe adecuarse ás características propias de cada un.
Os teus Trucos

Ás veces é necesario modificar esta postura básica para evitar reaccións anómalas, por exemplo utilizando un respaldo alto con lixeira reclinación ou unha mesa alta; outras veces é imposible adoptar esta postura básica porque existen rixideces articulares, que poden mesmo impedir a sedestación.
Postura na cadeira

Unha sedestación estable é de capital importancia para facilitar a función das extremidades superiores, pois en caso contrario o individuo terá que facer uso das mesmas para manter a posición. A estabilidade estará condicionada en primeiro termo por unha adecuada base de apoio.

Cando estamos sentados, a base de apoio vai estar constituída principalmente pola pelvis. Sobre esta aséntase a columna vertebral, que ha de manter as súas curvas e o tronco debe permanecer en posición ergueita.

A repartición do peso do corpo debe facerse entre as nádegas, muslos, costas, pés e brazos. Se unha destas partes non apoia, por exemplo, se os pés non descansan adecuadamente sobre os repousapés ou no chan, a postura do corpo será máis inestable e provocará sobrepresións nos muslos e nádegas.


Ademais, a cadeira debe permitir unha actitude de atención, é dicir, costas ergueitas e cabeza mirando á fronte, que é a actitude normal de traballo ante un ordenador. Tanto o asento como o respaldo deben estar provistos dunha base firme pero almohadillada para ofrecer un soporte estable e evitar que apareza fatiga precozmente.

Nalgúns casos é necesario o uso de sistemas especiais de asento (modulares ou a medida) que funcionen como unha prótese para conseguir unha postura adecuada.
Mesa
A mesa debe permitir apoiar os antebrazos de forma cómoda e relaxada. A súa altura, en principio, corresponderá á altura que existe do chan ao cóbado en flexión máis 1 cm. aproximadamente. Pode ser interesante dispoñer de taboleiro con escotadura para apoiar completamente os antebrazos.
Esta altura pode ser modificada en moitos casos, polo que recomendamos elixir unha mesa regulable en altura. A superficie do taboleiro non debe ser brillante ou pulida para evitar reflexos molestos.

O monitor pode situarse sobre un brazo articulado para variar a posición do mesmo e deixar máis espazo de traballo.
FONTE: intef (Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas y de Formación del Profesorado)

No hay comentarios:

Publicar un comentario