TODOS OS PROTOCOLOS XUNTOS ( I ). CONSELLERÍA DE C.E.e O.U.

Os protocolos publicados pola Consellería Protocolo identidade de xénero

Protocolo Protección de datos

Orientacións sobre Plan de Convivencia

Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020. Informe de diagnose

Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia

Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario

Protocolo de Atención educativa domiciliaria

Cuestionario de convivencia 2015

Protocolo de Urxencias Sanitarias

Procedemento corrector de condutas

No hay comentarios:

Publicar un comentario