SÍNDROME DA PRIMEIRA NEURONA MOTORA OU SÍNDROME PIRAMIDAL

Denomínase síndrome piramidal ou piramidalismo o que se produce por calquera lesión que afecte á neurona motora superior en calquera nivel do seu percorrido. Representa a vía corticoespinal (feixe piramidal) que esta formado por fibras nerviosas que se orixinan na cortiza motora do cerebro, pasan pola cápsula interna e seguen baixando pola rexión ventral do talo onde fan sinapsis cos nucleos motores dos pares craniais; na rexión inferior do bulbo raquideo a maior parte das fibras crúzanse cara ao lado oposto e baixan polo cordón lateral da médula facendo sinapsis coas células das hastas anteriores que dan orixe á segunda motoneurona. Na súa forma completa comprométese os territorios do facial, membro superior e inferior ao lado afectado, en maior ou menor maneira.


Causas:

Congénitas: hemiplejías cerebrais infantís
Adquiridas: Traumatismos craniais, lesións vasculares (ACV hemorragicos ou tromboticos), lesións compresivas(tumores malignos ou benignos primarios), granulomas, meningoencefalitis.
Sintomatoloxía da lesión:

a) Hipertonía muscular (parálise espástica), hipotonía nalgúns casos
b) Hiperreflexia tendinosa
c) Signo de Babinski
d) Clonus (non presente en todos os casos), sincinesias
e) Ausencia de reflexos cutáneo-abdominais ao lado paralizado
f) Atrofia muscular tardía

Estes signos suceden en caso de afectación da neurona motora superior en calquera punto, pero os achados clinicos dependen do sitio preciso da lesión. Pode non ser posible localizar unha lesión tan só mediante os seus signos motores.

Nivel da lesión: cando unha hemiplejía é producida por unha lesión situada por encima do entrecruzamiento do feixe piramidal acompáñase de parálise dun ou varios pares craniais.
  • Lesión intracraneal parasaxital produce deficiencia da motoneurona superior que afecta a ambas pernas e máis adiante pode afectar a ambos brazos
Comentarios.
  • De todos los signos, las parálisis o paresias son las más importantes y evidentes. La debilidad debida a la disfunción de la primera neurona motora en el cerebro o en los tractos piramidales puede ser focal, generalizada o unilateral.
  • A la parálisis o paresia producida por el síndrome piramidal se la denomina corticoespinal o supranuclear.
  • Existen parálisis funcionales en la que no se encuentran lesiones anatómicas (neurosis,histeria).
  • La hemiplejía pasa por dos fases, si el paciente esta en coma hay flacidez y a medida que va recuperandose del coma aparece espasticidad.
  • La enfermedad combinada de la motoneurona superior e inferior plantea una lesión de la médula espinal y limita el diagnóstico diferencial a solo dos entidades: mielopatía esclerosis lateral amiotrófica.
  • FONTE: GastroMérida. Gastroenterología - Medicina Interna

No hay comentarios:

Publicar un comentario