PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN NO ALUMNADO CON ATRASO SIMPLE DE LINGUAXE

É unha disfunción que adoita afectar a máis dun dos niveis da linguaxe, sendo a fonología e a sintaxe os máis afectados.


O atraso simple da linguaxe pode aparecer desde o nacemento ou durante a súa etapa de crecemento, en calquera dos niveis que compón a linguaxe; éstes afectan sobre todo á expresión e nalgúns casos a comprensión sen que a causa débase a unha deficiencia auditiva ou trastorno neurológico. Isto evidénciase no desenvolvemento lento da linguaxe que non corresponde á idade cronolóxica.

Trátase dunha disfunción da linguaxe de tipo evolutivo con desfasamento cronolóxico. Aparece en nenos nos que non se atopan alteracións de tipo intelectual, relacional, motriz ou sensorial, aínda que afecta a máis dun módulo da linguaxe, en especial á fonología e a sintaxe. Preséntase como unha insuficiencia do aspecto lingüístico a nivel expresivo, comprensivo e articulatorio.

O atraso simple dase en nenos que non presentan, por tanto, ningún tipo de patoloxía, pero que, por calquera circunstancia, tardan máis tempo en alcanzar a comprensión da linguaxe

A continuación, podedes descargar un material realizado por Laura Serna Olmedo para un traballo de fin de grao, tutorizada por José Antonio Gil Verona no cal se deseña  e implementa un programa de intervención a oito alumnos con R.S.L de diferentes idades. Para iso e mediante unha metodoloxía práctica, as actividades que desenvolven; a motricidad bucofonatoria, a respiración e o sopro, a relaxación, a fonología, o léxico semántico, a morfosintaxe e a pragmática, adaptáronse ás diferentes idades cronolóxicas. 
FONTE: Orientación Andújar

No hay comentarios:

Publicar un comentario