FALLO DE MEDRO. DICCIONARIO


A pesar do amplo uso de términos como crecemento insuficiente, retarde de crecemento, fallo de medro, etc., non existe unha definición unánime. Desde o punto de vista fisiolóxico, o fallo de medro pode identificarse coa incapacidade para soster unha velocidade de crecemento normal, tanto en peso como en talla, en nenos menores de 3 anos de idade..........................               Fallo de Medro

FONTE: Alfonso Barrio Merino y Carmen Calvo Romero

No hay comentarios:

Publicar un comentario