CONVENCIÓN DE NACIÓNS UNIDAS SOBRE OS DEREITOS DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL

CONVENCIÓN DE NACIÓNS UNIDAS SOBRE OS DEREITOS DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL

Artículo 1. Propósito.

 O propósito da presente Convención é promover, protexer e asegurar o goce pleno e en condicións de igualdade de todos os dereitos humanos e liberdades fundamentais por todas as persoas con discapacidade, e promover o respecto da súa dignidade inherente.

As persoas con discapacidade inclúen a aquelas que teñan deficiencias físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais a longo prazo que, ao interactuar con diversas barreiras, podan impedir a súa participación plena e efectiva na sociedade, en igualdade de condicións coas demais.

No hay comentarios:

Publicar un comentario