TOXINA BOTULÍMICA E ESPASTICIDADE. BÓTOX.A Toxina Botulímica prodúcea a bacteria Clostridium Botulinum. 

É unha neurotoxina moi potente que causa o botulismo, enfermidade que ocasiona unha parálise muscular progresiva, sendo mortal cando afecta aos músculos respiratorios. Actúa impedindo que o nervio transmita a orde de contraerse ao músculo e precisamente neste mecanismo reside o seu interés terapéutico. A toxina produce unha denervación (desconexión entre o nervio e o músculo) química transitoria sen lesión física nas estructuras nerviosas. 

Convenientemente atenuada a súa potencia no laboratorio e convertida así nun medicamento, pode inxectarse en cantidades moi pequenas nos músculos que máis interese relaxar en cada caso. Deixa de ser un veneno para ser un tratamento excelente.

A toxina botulínica no tratamento da espasticidade infantil

A súa aplicación debe considerarse sempre no marco dun tratamento multidisciplinario que teña como base un plan individualizado de fisioterapia. Non todos os pacientes se benefician do tratamento con toxina botulínica, o especialista valorará coidadosamente cada caso e establecerá obxectivos claros e realistas, seleccionando axeitadamente as áreas musculares a tratar.
É un fármaco moi seguro que administrado precozmente será eficaz para evitar ou reducir as graves complicacións da espasticidade e retrasar ou evitar a ciruxía. Os seus efectos son reversibles, desaparecendo nuns 6 meses aproximadamente, polo que a infiltración debe repetirse periódicamente antes de que se agote completamente el efecto.
Os efectos secundarios son leves e transitorios, relacionados sobre todo con molestias sutís nos músculos inxectados, de poucos días de duración e que non requiren tratamento. O exceso de debilidade muscular é o efecto adverso máis frecuente. Débese infiltrar sempre a dosis mínima eficaz.
A maioría dos pacientes, melloran a súa movilidade e por tanto, a súa autonomía, retrasando, e, nalgúns casos, evitando a ciruxía. A seguridade do fármaco e a ampla experiencia que existe no seu uso permiten afirmar que é unha  intervención imprescindible para o tratamento da espasticidade nos nenos con PCI.

Fonte:  Guía terapéutica de la espasticidad infantil con toxina botulínica. Grupo Español de Espasticidad. Rev Neurol 2007;44:303-309
"Neuronas en crecimiento"

No hay comentarios:

Publicar un comentario