DISCAPACIDADE MOTORA NO AULA. Diccionario. (I)

DISCAPACIDADE MOTORA
n  Alteración no aparello motor
n  Producida de maneira transitoria ou permanente
n  Debida a unha anomalía de funcionamento no:
¨  Sistema óseo-articular
¨  Sistema muscular
¨  Sistema nervioso
¨  En dous ou tres dos sistemas
n  Dase en graos variables
n  Limita algunhas das actividades que poden realizar outros alumnos da súa mesma idade  

DATOS QUE NECESITA COÑECER O PROFESOR
n  Que tipo de disfunción é? Progresiva, estable?
n  Necesita algún tipo de medicación regular?
n  Que efectos, se os hai, terá na resistencia física do alumno?
n  Deberíanse limitar algunhas actividades?
n  Que problemas se pueden presentar: contracturas, ataques epilépticos...? Como tratalos?
    Que cantidade de axuda precisa o alumno?


CLASIFICACIÓN
DEFICIENCIAS MOTORAS
NECESIDADES
LIGADAS ÁS SEGUINTES VARIABLES:
ADAPTACIÓNS de ACCESO
RECURSOS PERSONAIS
ORIXE CEREBRAL

- Parálise Cerebral
  
- Traumatismos craneo-encefálicos

- Tumores

- Infeccións e inflamacións cerebrais (meninxite, encefalite)

- Accidentes vasculares.

- Movilidade.

- Manipulación.

- Comunicación.
ESPAZOS :
- Eliminación de barreiras  arquitectónicas.
- Disposición mobiliario do aula
- Adaptación baños

MATERIAIS:
- Situación cadeira-mesa.
- Adaptación material escolar.
- Uso axudas técnicas.

COMUNICACIÓN:
- Forma de expresión: fala, xestos, uso dun SAAC.
- Forma de sinalización.
- Uso de axudas básicas ou técnicas.

 ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA:
-Aseo.
- Desplazamientos.
-  Comida.

- Coidador/a.

- Fisioterapeuta.

- Profesor de AL (*).

- Profesor de PT(*).
(*)AL: Audición e Linguaxe.

(*)PT: Pedagoxía Terapéutica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario