ALGÚN MOBILIARIO ESCOLAR ADAPTADO. ATRILES E PLANOS INCLINADOS (I)

  O plano inclinado, prevé a posibilidade de graduar a inclinación do plano e posibilitando unha función similar ao atril.        
     
                           
Este atril, realizado en madeira e fácilmente transportable ( plégase e ademáis ten un asa) ten como obxectivo favorecer as actividades de lecto-escritura. Presenta unhas gomas para facilitar o uso do material colocado enriba, o que resulta moi útil naqueles nenos que presentan dificultades motrices nos membros superiores. 
Permite modificar o ángulo de inclinación, adaptándoo tanto para a lectura como para a escrita, en función das necesidades de cada neno. Ademáis o sistema de elevación/descenso foi diseñado de forma que o neno nunca poida "pillar" os dedos durante a súa manipulación.


Regulación da inclinación con sistema de seguridade plegado e asa.  Atril con material antideslizante 

Mesa con escotadura, atril e detalle de agarrador con ventosas para acadar maior estabilidade.

Fonte: Asociación para la Investigación en la Discapacidad Motriz (AIDIMO). 

No hay comentarios:

Publicar un comentario